outsourcing marketingowy

Wsparcie marketingowe.
Opracowywanie strategii marketingowej.
Koordynacja i integracja działań wdrażanej strategii.

branding

Budowanie marki.
Dobór narzędzi w opracowywaniu taktyki rozwoju, implementacja działań.
Opracowywanie systemów wizualizacji firm od budowy logotypu po, zależne od potrzeb, elementy wizualizacji. Wdrażanie systemu wizualizacji do realizacji.

projektowanie

Projektowanie graficzne wydawnictw ekskluzywnych oraz akcydensowych.
Katalogi, foldery, reklamy prasowe, prezentacje, materiały POS, teczki, kalendarze.

copywriting

Kreowanie nazw firm, nazw produktów, haseł reklamowych, treści reklam.
Redakcja tekstów.

custom publishing

Wydawnictwa klientowskie.
Opracowywanie firmowych wydawnictw o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym.

poligrafia

Przygotowywanie wydawnictw do druku.
Kompleksowa obsługa poligraficzna.

multimedia

Projektowanie i wdrażanie stron internetowych, prezentacji multimedialnych, wydawnictw muzycznych.